Ako sa monitoruje úspech liečby

Liečba pacientov s reumatoidnou artritídou by sa mala riadiť odporúčanými postupmi odborných lekárskych spoločností, ktoré podľa najnovšieho vedeckého poznania definujú, aké sú ciele liečby, akými liekmi a ako sa choroba lieči, aká je účinnosť a bezpečnosť týchto liekov.

Odporúčané postupy na liečbu RA EULAR (Európska liga proti reumatizmu) – 2019:
https://ard.bmj.com/content/79/6/685

Odporúčané postupy na liečbu RA Českej reumatologickej spoločnosti (ČRS) – 2017:
https://www.revmatologicka-spolecnost.cz/resources/dokumenty/DP_RA_Senolt_2017.pdf

V odporúčaných postupoch sa tiež stanovuje, ako by sa mala kontrolovať aktivita choroby, ktorá ukazuje, ako sa choroba úspešne lieči. Na sledovanie úspešnosti liečby sa dnes používajú tzv. kompozitné indexy, ktoré sú zložené z počtu citlivých a opuchnutých kĺbov, laboratórnej hodnoty zápalu (sedimentácia alebo CRP) a globálneho hodnotenia lekárom a pacientom. Pomocou týchto indexov sa meria, či sa dosiahol cieľ liečby, tzv. remisia alebo nízka aktivita choroby.

V súčasnosti sa používajú tri rôzne indexy: DAS28, SDAI alebo CDAI, ktoré sú si veľmi podobné.

 • DAS28, skóre aktivity choroby (disease activity score)
 • CDAI, klinický index aktivity choroby (Clinical Disease Activity Index)
 • SDAI, zjednodušený index aktivity choroby (Simplified Disease Activity Index)

Hodnotenie aktivity choroby podľa kompozitných indexov:

  DAS28 SDAI CDAI
Remisia ≤ 2,6 < 3,3 < 2,8
Nízka aktivita > 2,6 a ≤ 3,2 ≥ 3,3 a ≤ 11 ≤ 10
Stredná aktivita > 3,2 a ≤ 5,1 ≥ 11 a ≤ 26 > 10 a ≤ 22
Vysoká aktivita > 5,1 > 26 > 22

Aktivita (závažnosť prejavov) reumatoidnej artritídy:

 • Remisia

  zápal je minimálny alebo žiadny, príznaky vymizli, alebo sú mierne

 • Nízka aktivita

  zápal je utlmený, príznaky sú mierne, ale prítomné

 • Stredná aktivita

  zápal je stále prítomný, príznaky sú obmedzujúce

 • Vysoká aktivita

  silný zápal, príznaky sú neznesiteľné