Self-monitoring pomocou RAPID-3

Dotazník RAPID3 (Routine Assessment of Patient Index Data 3) je nástroj, ktorým si pomocou niekoľkých otázok môže každý pacient, u ktorého reumatológ diagnostikoval reumatoidnú artritídu, zistiť aktuálnu aktivitu choroby. Výhodou je, že je možné ho použiť bez prítomnosti lekára a výslednú hodnotu oznámiť lekárovi a potom ju s ním konzultovať v priebehu návštevy.

Dotazník RAPID3 sleduje tri kategórie prejavov choroby:

  • fyzické schopnosti bežných denných aktivít
  • prítomnosť a intenzita bolesti
  • celkový vplyv choroby
vyplniť dotazník