Ako sa lieči reumatoidná artritída

Dnešná liečba reumatoidnej artritídy pomáha zmierňovať zápal kĺbov, tíši bolesti a zabraňuje poškodeniu kĺbov alebo ho spomaľuje. Vďaka nej môžu byť pacienti aktívni, môžu žiť normálny život a odvrátiť vývoj choroby do štádia invalidity.

Chorobu nie je možné úplne vyliečiť, liečba je tak dlhodobá, často aj celoživotná. Včasné začatie s liečbou a dostatočné monitorovanie jej účinku dokáže pacienta udržať vo funkčnom a aktívnom stave.

Liečba musí byť komplexná a pozostáva zo zmeny životného štýlu, cvičenia a rehabilitácie, užívania liekov a niekedy tiež z operácií, ktoré upravujú deformácie kĺbov. Medzi lieky patria lieky utišujúce bolesť, teda analgetiká, a potom lieky proti zápalu. Protizápalové lieky sa delia do troch skupín: kortikosteroidy, konvenčné syntetické chorobu modifikujúce lieky (csDMARDs), biologické chorobu modifikujúce lieky (bDMARDs) a cielené syntetické chorobu modifikujúce lieky (tsDMARDs).

Cieľom liečby je potlačenie zápalu kĺbov, čo je základ úspechu a neúspechu liečby reumatoidnej artritídy. Keď sa darí držať zápal pod kontrolou, spomaľuje sa poškodenie kĺbov, pacient má lepšie pohybové funkcie, vyššiu kvalitu života a dokáže sa plne venovať každodenným aktivitám, sociálnej interakcii a pracovať.

Stratégiou liečby je tzv. remisia alebo nízka aktivita choroby, teda potlačenie zápalu, keď sa neobjavujú ani klinické prejavy (bolesť, opuchy). Hovorí sa tomu liečba k cieľu („treat-to-target“) a cieľom je práve remisia/nízka aktivita. Liečba by sa mala začať čo najskôr od diagnózy. Ak jeden liek nezaberie, odporúča sa ho zameniť za iný, účinnejší liek.